Homepage

Voor giften vanaf €40 ontvangt u een fiscaal attest waarmee u 45% van uw gift recupereert in uw belastingaangifte.

De erfbelasting en schenkingsrecht wordt  0% vanaf 1 juli, meer info vindt u hier.

Over het Fonds HIV Ontrafelen

Het humaan immunodeficiëntievirus (HIV) heeft sinds 1983 meer dan 78 miljoen mensen besmet, waarvan ongeveer de helft ten gevolge van de infectie is gestorven. Gelukkig zijn er vandaag een aantal antiretrovirale middelen op de markt die de levenskwaliteit en levensverwachting van besmette individuen sterk verbeteren. Deze therapie slaagt er helaas niet in om ook het restvirus te verwijderen uit het lichaam, waardoor patiënten levenslang verplicht zijn op therapie te blijven als ze willen vermijden dat het virus terug keert. Daarom zoekt het HIV Cure Research Center onder leiding van professor Linos Vandekerckhove naarstig verder naar een manier om mensen die leven met HIV volledig te genezen.

Bekijk hier wat de wetenschappers aan het HCRC onderzoeken:

Meer weten over HIV? Klik hier of bekijk onderstaande TED-ed filmpjes die heel wat uit den doeken doen:

Meer onderzoek nodig om mensen die leven met HIV beter te helpen.

Er is een lange weg afgelegd sinds het HIV-virus in 1981 “ontdekt” werd. Dankzij de grote inspanningen van onderzoekscentra in universiteiten en in de industrie werden meer dan 20 HIV-remmers op de markt gebracht.
Door de dagelijkse inname van die medicatie is de levensverwachting van de patiënten sterk gestegen. Dat heeft in de zorg tot een totale ommekeer geleid. Het perspectief is niet langer sterven aan HIV, maar leven met HIV. Medicatie kan de ziekte onderdrukken, maar niet genezen.
De HIV-remmers zijn duur en dus niet overal verkrijgbaar. Anno 2013 hebben wereldwijd meer dan 10 miljoen patiënten dringend behoefte aan therapie. Bovendien moet de inname dagelijks gebeuren en gaat ze frequent gepaard met nevenwerkingen.

Een aantal “overwinningen” hebben het HIV-onderzoek in een ander perspectief geplaatst:

 • HIV-positieve moeders kunnen nu zwanger worden met een zeer beperkt risico op transmissie naar de foetus.
 • Timothy Ray Brown: de eerste HIV-patiënt die genezen werd van HIV. Ondertussen is ook een twee patiënt genezen verklaard.
 • Langdurige onderdrukking van het HIV virus zorgt ervoor dat HIV patiënten niet meer besmettelijk zijn.
 • Vroegtijdig opstarten van therapie zorgt ervoor dat het immuunsysteem niet uitgeput geraakt en later beter het virus kan controleren.
 • Door specifiek in te werken op het immuunsysteem daalt de hoeveelheid restvirus.

Hoe het fonds HIV Ontrafelen bijdraagt aan dit onderzoek.

Deze ontwikkelingen geven in ieder geval veel stof tot verder onderzoek. Ook nu weer is het aan de universitaire onderzoekscentra om baanbrekend werk te verrichten. De tijd is rijp om een stap verder te zetten in de richting van hiv-genezing!

Dat onderzoek zal er in de eerste plaats uit bestaan het resterende HIV-virus (viraal reservoir) beter in kaart te brengen. Op basis van die onderzoeken zullen nieuwe innovatieve therapeutische scenario’s uitgewerkt, uitgetest en geëvalueerd worden.
Dit gebeurt o.a. in de HIV-onderzoeksafdeling van professor Linos Vandekerckhove in de Universiteit Gent.

Onderzoeksdomeinen rond HIV genezing die kunnen worden gesteund door het fonds kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 1. Onderzoek naar nieuwe doelwitten die HIV restvirus verminderen.
 2. In kaart brengen van HIV restvirus bij patiënten onder therapie.
 3. In kaart brengen van HIV bij patiënten die net HIV seropositief geworden zijn.
 4. Evalueren van potentiële nieuwe middelen die HIV restvirus kunnen verminderen.
 5. Evalueren van immunotherapie en gentherapie om restvirus te verminderen.
 6. Ontwikkelen van nieuwe meetmethoden om HIV restvirus in kaart te brengen.

Bekijk hier hoe het HCRC samen met de patiënten stappen zet richting een HIV genezing: