FONDS HIV ONTRAFELEN

Over het Fonds HIV Ontrafelen

Er is een lange weg afgelegd sinds het HIV-virus in 1981 “ontdekt” werd. Sindsdien werden meer dan 20 HIV-remmers op de markt gebracht. 

Door de dagelijkse inname van die medicatie is de levensverwachting van mensen met HIV sterk gestegen. 

Het perspectief is niet langer sterven aan HIV, maar leven met HIV. Medicatie kan de ziekte onderdrukken, maar niet genezen. De HIV-remmers zijn echter duur en niet overal verkrijgbaar. Bovendien gaat de medicatie vaak gepaard met nevenwerkingen en een impact op de levenskwaliteit. 

Het is dus dringend tijd om een stap te zetten in de richting van hiv-genezing! Die stap bestaat er in de eerste plaats uit om het virus te “ontrafelen”. Met andere woorden, het resterende HIV-virus beter in kaart te brengen. Op basis van die onderzoeken worden nieuwe innovatieve therapieën uitgewerkt, uitgetest en geëvalueerd. Dit gebeurt in de HIV-onderzoeksafdeling van professor Linos Vandekerckhove aan de Universiteit Gent.

Via het Fonds HIV Ontrafelen kan je het onderzoek op verschillende manieren steunen:

1. Met een gift

2. Met een inzameling

3. Met uw testament

4. Deelname HIV Cure Gala Diner

WERELDWIJD LEVEN 37 MILJOEN MENSEN MET HIV. STEUN HET FONDS HIV ONTRAFELEN en Help hen.