HIV Cure Research Center

Professor Dr. Linos Vandekerckhove

Linos Vandekerckhove is hoofdonderzoeker van het HIV Cure Research Center (HCRC). Hij richtte deze onderzoeksgroep op in 2010. In 2013 richtte hij het HIVOntrafelen crowdfunding platform op. In 2015 startte hij samen met de groep HCRC een gespecialiseerde cursus voor reservoir kwantificatie en in 2016 lanceerde hij het eerste HIV reservoir symposium in Europa. Linos Vandekerckhove is opgeleid als specialist in infectieziekten, en momenteel is hij staflid van het departement van Algemene Interne Geneeskunde in het Gents Universitair Ziekenhuis (UZGent). Hij combineerde zijn opleiding met een PhD in het laboratorium voor Moleculaire Virologie van Prof. Z. Debyser (Katholieke Universiteit Leuven). Met deze combinatie overbrugt hij het kloof tussen klinische infectiezieken in het AIDS referentiecentrum en basis moleculair virologisch onderzoek. In 2010 werkte Dr. Vandekerckhove als gastprofessor aan het Gladstone Instituut van de universiteit van California, San Fransisco, waar hij moleculaire mechanismen van HIV latentie bestudeerde. Sinds 2010 werkt hij ook als assistent professor in interne geneeskunde, faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Zijn groep krijgt zowel ondersteuning via lokale financiering als via Europese financiering, AMFAR, Bill and Melinda Gates, en hij werkt samen met grote netwerken zoals Eurosida, Neat en HIVera. Hij is actief in het programma comité van ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases), de European HIV and Hepatitis meeting en het European Aids Clinical Society (EACS) congress. Hij is een EMA (European Medical Agency) adviseur en lesgever aan de jaarlijkse EACS specialisten cursus.

HCRC Members

Senior Scientists

Prof. Dr. Sarah Gerlo

Sarah Gerlo is hoofddocent aan de Faculteit Geneeskunde (Vakgroep Biomoleculaire Geneeskunde), waar ze Moleculaire Biologie en algemene Biochemie doceert.  Sinds januari 2020 is ze als onderzoeker geaffilieerd met het HCRC. Sarah startte haar onderzoeksloopbaan aan de VUB (Labo voor Neuro-endocriene Immunologie) en behaalde in 2005 een doctoraat in de medische wetenschappen met de studie van het cytokine hormoon prolactine in T cellen. Vervolgens verkreeg ze een FWO postdoctorale beurs waarmee ze tot 2011 in het Laboratorium voor Eukaryote Genexpressie en Signaaltransductie (UGent) onderzoek verrichte naar het pro-inflammatoire cytokine Interleukine-6 en zijn regulatie in neuro-inflammatie. Begin 2011 werd ze staff scientist in het VIB-UGent Center for Medical Biotechnology (Tavernier lab) waar ze onder andere meewerkte aan de ontwikkeling van nieuwe immuuntherapieën. Binnen het HCRC zal Sarah haar expertise inzake cytokine-biologie aanwenden om nieuwe strategieën voor HIV genezing te ontwikkelen.  Daarnaast streeft ze naar het verwerven van een beter inzicht in de regulatie en rol van inflammatie bij virale infecties. 

Postdoctorale onderzoekers en junior scientists

Dr. Wim Trypsteen

Wim startte in 2012 als doctoraatstudent bij het HCRC. Als postdoc heeft hij nu als doel om nieuwe kennis te verwerven over de HIV levenscyclus en bij te dragen tot de ontdekking van nieuwe therapeutische doelwitten. Hiervoor bestudeert hij de rol van niet-coderende RNAs binnen HIV infectie, omdat deze moleculen essentiële processen binnen de cel reguleren waarvan virussen gebruik kunnen maken.

Dr. Ruifang Wei

Ruifang vervoegde het HCRC als post-doctorale onderzoeker in juli 2019. Ze haalde haar doctoraat aan de Universiteit Gent, waar ze onderzoek deed naar de epidemiologie en cellulaire pathogenese van het varkenscirovirus. Nu is ze gefocust op onderzoek naar een antilichamentherapie tegen HIV.

Dr. Wojciech Witkowski

Wojciech joined the lab as a Post-doc in 2018. Following his masters in medical biotechnology he became a PhD student at UGent where he developed tools for effective silencing of gene expression to study HIV interactions with dendritic cells. Currently he is focused on CAR-T cell and genome-edited B cell therapies for HIV cure.

Magdalena Wejda

Magda startte bij het HCRC in oktober 2019 als wetenschappelijke medewerker. Ze heeft haar masterdiploma in biotechnologie behaald aan de Interuniversitaire Faculteit van Biotechnologie aan de Universiteit Gdańsk in Polen. Daarna heeft ze bijna vijf jaar bij het VIB-UGent Center for Inflammation Research gewerkt in het labo van Prof. Dr. Peter Vandenabeele, waar ze de rol van caspase-2 bestudeerde. Vervolgens heeft ze een aantal jaren buiten het wetenschappelijk onderzoek gewerkt. Binnen het HCRC werkt ze mee aan het ontwikkelen van celtherapie tegen HIV op basis van CAR T-cellen.

Dr. Marion Pardons

Marion Pardons started her Post-Doc at HCRC in January 2020. After her studies in Biomedical Sciences at the Université Libre de Bruxelles, she joined the team of Dr Nicolas Chomont in Montreal as a PhD student. There she developed new flow cytometry tools to quantify and characterize the latent HIV reservoirs, that are responsible for long-term viral persistance in ART-treated individuals. She is now working on a project funded by VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemenand) in collaboration with Janssen Pharmaceutica, that aims at understanding better the mechanisms contributing to viral persistence in people under treatment.

Dr. Jolien Van Cleemput

Jolien startte bij het HCRC in maart 2020 als post-doctorale onderzoeker. Ze studeerde af als dierenarts en behaalde haar doctoraat aan de Universiteit Gent. Haar doctoraat focuste op de pathogenese van herpesvirussen bij paarden. Daarna bestudeerde ze de moleculaire mechanismen van latency bij herpesvirussen als postdoc in het Enquist laboratorium van Princeton Univserity. Nu heeft ze als doel om nieuwe strategieën te identificeren als behandeling van HIV.

Dr. Delphine Acar

In juli 2020 vervoegde Delphine het HCRC als post-doctoraal onderzoeker. Na het behalen van haar masterdiploma heeft ze eerst een jaar gewerkt als dierenarts in een groepspraktijk in Aruba. Daarna bestudeerde ze verschillende aspecten van de pathogenese van het felien coronavirus als doctoraatsstudent aan de Universiteit Gent. Momenteel werkt ze aan een therapie tegen Covid-19 die gebaseerd is op antilichamen.

Dr. Sofie Rutsaert

Tijdens de zomer van 2014 is Sofie begonnen aan haar doctoraat bij HCRC. Haar focus ligt op het achterblijvende virus in de patiënten, het virale reservoir. Dit reservoir is verantwoordelijk voor de heropflakkering van het virus wanneer therapie gestopt wordt. Om deze reden is het belangrijk om het virale reservoir te karakteriseren. Enerzijds optimaliseert Sofie de kwantificatie van een reservoir merker in de bloedcellen, HIV DNA. Anderzijds tracht ze de klinische relevantie van deze merker op te helderen.

Dr. Bram Van den Eeckhout

In februari 2021 vervoegde Bram Van Den Eeckhout het HCRC als postdoc. Bram behaalde zijn doctoraat in januari 2021 aan het Cytokine Receptor Lab (VIB-UGent Center for Medical Biotechnology), waar hij meewerkte aan de preklinische ontwikkeling van een nieuwe klasse immunotherapieën. Bram’s werk focuste op het cytokine interleukine-1, met als doel om het op een veilige en efficiënte manier te gebruiken om de werking van vaccins te verbeteren. In het HCRC zal Bram binnen de unit van Sarah Gerlo verder karakteriseren hoe cytokines T cel reacties tegen virussen kunnen verbeteren en zal hij daarbuiten worden betrokken in projecten rond COVID-19 immunologie.

Lab Managers

Ytse Noppe

In 2018 begon Ytse Noppe als laborante aan het HCRC. Ze werkt mee aan verscheidene assays waarmee we proberen het het HIV reservoir in kaart te brengen. Daarnaast is ze ook van grote hulp bij de praktische en logistieke organisatie van het labo. 

Karen Vervisch

Karen Vervisch begon als laborante te werken bij het HCRC in 2010. Sinds 2015 staat ze in voor de organisatie van jaarlijkse evenementen zoals een internationale ‘HIV reservoir karakterisatie’ opleiding en verscheidene evenementen van HIV Ontrafelen, het fonds dat het HCRC ondersteunt. Als lab manager is ze verantwoordelijk voor de dagelijkse praktische organisatie van het HIV Cure Research Center. 

 

 

Evelien De Smet

Elianne Burg

Ellianne vervoegde het team in 2021. Als ervaren laborante werkt ze mee aan het immunologisch onderzoek rond cytokines door de unit van Sarah Gerlo. Verder staat ze ook in voor de organisatie en onderhoud van de proefmuizen-faciliteiten. 

Doctoraatstudenten

ir. Basiel Cole

Na het afronden van zijn masterthesis omtrent het gebruik van CRISPR/dCas9 voor de reactivatie van latent HIV vervoegde Basiel het HCRC. Tijdens zijn doctoraatsproject zal Basiel de rol van klonale expansie van latent geïnfecteerde cellen in het onderhoud van het virale reservoir nagaan, met als doel bij te dragen tot het vinden van een geneesmiddel voor HIV. Hiervoor zal hij een innovatieve assay, de Integration Site Loop Amplification assay (ISLA), optimaliseren om vervolgens op robuuste wijze virale integratiesites in patiëntenstalen te karakteriseren.

ir. Tinus Schynkel

Na de voltooiing van een masterproef rond de opregulatie van HIV restrictiefactoren door gebruik te maken van CRISPR/dCas9 startte Tinus zijn doctoraat in oktober 2017. Zijn project is gefocust op de rol van long non-coding RNAs in de regulatie van HIV latentie. Deze probeert hij te ontdekken door de RNA interactiepartners van de HIV eiwitten in kaart te brengen. Dit relatief nieuwe onderzoeksveld kan leiden tot nieuwe therapeutische doelwitten.

Jozefien Declercq

Jozefien combineert haar doctoraat met een specialisatie in Inwendige Geneeskunde . De focus van haar onderzoek is de virologische en immunologische karakterisatie van acute HIV seroconversie. Met haar medische achtergrond, zal ze meehelpen met de inclusie, staalcollectie en opvolging van patiënten in klinische studies.

ir. Laurens Lambrechts

Tijdens zijn doctoraat zal Laurens zich focussen op de ontwikkeling van een nieuwe assay met behulp van ‘third generation sequencing’ methoden om het virale reservoir en de aanhoudende latentie te karakteriseren. De resulterende assay kan bijdragen aan het vergemakkelijken van HIV-1 cure studies en resulteren in een betere opvolging van HIV-1 geïnfecteerde patiënten. 

Nele De Langhe

Nele studeerde in 2019 af als basisarts en startte in januari 2020 haar doctoraat bij het HCRC, waar ze tijdens haar masterproef reeds onderzoek deed binnen het HIV-veld. Tijdens haar project zal Nele de rol van extracellulaire vesikels in HIV-infectie nagaan. Daarvoor zal ze de expertise rond extracellulaire vesikels van het Laboratory of Cancer Research (LECR) toepassen op HIV. Gezien haar medische achtergrond, zal ze ook meehelpen met de inclusie, staalcollectie en opvolging van patiënten in klinische studies.

Willem Van Snippenberg

Na voltooiing van een masterproef rond eiwit interacties met specifieke genomische nucleotide compositities aan de universiteit van Wageningen, startte Willem zijn doctoraat in Januari 2020. Tijdens zijn doctoraat zal hij zich focussen op de functionaliteit van long non-coding RNAs in relatie tot HIV-latentie. Door middel van CRISPR/CAS knock-down probeert hij te ontdekken welke long non-coding RNAs leiden tot re-activatie van HIV. Dit onderzoek kan bijdragen in de ontwikkeling van nieuwe therapeutische middelen en mogelijke biomarkers.

ir. Tine Struyve

Tine startte haar doctoraat bij HCRC in september 2020. Tijdens haar doctoraatsproject zal ze zich focussen op het ontwikkelen van een nieuwe assay om het virale reservoir te identificeren, sorteren en vervolgens karakteriseren. Deze methode zal toelaten om de HIV-1 geïnfecteerde cellen te scheiden van een overgrote meerderheid van niet-geïnfecteerde cellen. Deze assay kan bijdragen tot het vergemakkelijken van de studie van het virale reservoir en bijgevolg ook HIV-cure studies. 

Zoe Stylianidou

Zoe graduated as a Biochemist-Biotechnologist in 2018 and received her MSc in 2020. During her studies she worked with multiple viruses including Human Papilloma virus (HPV) and West Nile virus (WNV). After completing her Erasmus+ internship in KU Leuven (where her work was focused in human Norovirus), she joined HCRC as a PhD student in October 2020. During her PhD, she will focus on the development of CAR-T cell therapy against HIV.

Mareva Delporte

Mareva startte haar doctoraat bij HCRC in september 2021 na het voltooien van haar masterproef rond validatie van long non-coding RNAs met CRISPRi in latent HIV-1 geïnfecteerde cellen. Tijdens haar doctoraat, ligt de focus op het onderzoeken van biologische processen die geassocieerd zijn met extreme HIV+ klinische fenotypes. Dit zal ze doen door metingen van het HIV reservoir uit te voeren met behulp van digitale PCR en deze te integreren met verschillende omics datasets (bvb. genoom, cytokine profielen).

© All rights reserved

WERELDWIJD LEVEN 37 MILJOEN MENSEN MET HIV. STEUN HET FONDS HIV ONTRAFELEN en Help hen.

Door de COVID-19 maatregelen zal de 7de editie pas in december 2021 plaatsvinden.

Bankgegevens

nl_NLDutch